مئزرطی با همین بدی در قبال ببخششی در نهایت خوبی - هرا 94

هرا 94
ورود شما به هرا 94 را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

تبلیغات


مئزرطی با همین بدی در قبال ببخششی در نهایت خوبی

چه می خواهی بگویی؟؟؟مشتی کلام مهمل و بی فایده ؟؟؟ حرف هایی که فقط خودت می فهمی و بس ؟؟؟ و گاهی حرف هایی که خودت نیز نمی فهمی 
 
این روزها حرف های زیادی برای گفتن دارم اما نمی دانم کمبود حس است یا کمبود حس ، که نمی آید که نمی گویم ...
امروز با خانوم "سین" دعوایم شد سر هیچ، سر پوچ ، سر شیشه ی مربا ، مربای آلبالو
خانوم "سین" در نیم ساعت دو بار عقربه ی اعصابم را به منطقه ی قرمز رساند ، به منطقه ی خطر . اگر بازی همسایه جهنمی بود ، این حرکت خانوم "سین" امتیاز خوبی داشت . البته باید اعتراف کنم که در این کنش ها و واکنش های امروز بین من و خانوم "سین" که نهایتا به اصطکاکی ناچسب بین من و خانم انجامید ، نقش واکنش های من بیش از کنش های خانوم "سین" بود . می خواهم بگویم کار خانوم "سین" آن قدر هم نبود که من تا این حد عصبانی شوم ، کارش به بزرگی عصبانیت من نبود . اما چه می شود کرد؟آدم است و گاهی از کوره در می رود. آخرش خواستم بگویم معذرت می خواهم اما یاد آخرین دعوایم با خانم سین افتادم . آخرش که عذرخواهی کردم و او نیز مرا بخشید ، گفت : "سعی کن دیگه کاری نکنی که بخوای معذرت بخوای" . یاد این که افتادم از خیر معذرت خواهی هم گذشتم . گفتم خودش می بخشد ، مثل همیشه. خانم سین طی دعواهای اخیری که داشته ایم چونان آنالیزوری زبردست و پخته مرا آنالیز کرده بود و امروز تاکتیک دعواهایم را به من یادآور شد . اسم این تاکتیک "دست پیش رو بگیر که از پس نیوفتی " است . می دانم اسم طولانی و سختی دارد ولی اسم همانیست که گفتیم . اتفاقا اسمش کاملن به جا و منطقی است . طولانی بودن اسم یادآور پیچیدگی تاکتیک است . خوب که فکر کردم دیدم راست می گوید . ندانسته چه تاکتیک پیچیده ای را به کار می برده ام . 
این روزها زود دلخور می شوم ، زود از کوره درمی روم . دلیلش را خوب می دانم . با کسی عصبانی می شوم که به سویش می دوم . اما هر چه بیشتر و سریع تر می دوم کمتر می رسم و فکر می کنم تقصیر اوست . دعوایش می کنم . ناراحتش می کنم و از آخرش هم می گویم معذرت می خواهم و او هم می گوید : " خواهش"

+   حرا ; ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٢

امکانات وب