من می نویسم برای....

شروع و آغاز هر کاری سخت است و من هم در شروع کارم .

می نویسم اما نمی دانم تا کی؟؟می نویسم اما نمی دانم به چه شکل؟و می نویسم و حتی نمی دانم برای چه؟

اما می دانم باید بنویسم .باید خالی شوم باید بنویسم تا نشان دهم هستم . این ها حرف هاییست که شاید برای شما خنده دار باشد . شاید فردا که خودم هم بخوانم برایم خنده دار باشد اما ..... اما من می نویسم و می دانم باید بنویسم ...

پ.ن:هنوز فردا نشده و حتی هنوز من متنی را که نوشته ام نخوانده ام اما خنده ای که گفتم را بر لبان خشکم می بینم :)))

/ 2 نظر / 17 بازدید
کافه آرامش

دوست عزیز برای خالی کردن درونت باید بنویسی . اما اینکه نوشته ای که با تمام وجودت از درونت خارج کردی و روی کاغذ آوردی باعث خنده کسی بشود را نمیتوانم قبول کنم . مگر اینکه مطلب طنزی نوشته شود . چرا که از هر آنچه از دل بر آید بر دل نیز نشیند . موفق باشی

آرزو

همه ی ما همین کار رامیکنیم حرف هایی را که نمیتوانیم بیان کنیم مینویسیم عادیه.راحت باش بهت نمیخندم خودمم همینجوریم.