خدایا آرامشی عطا بفرما تا بپذیرم آن چه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی که تغییر دهم آن چه را که می توانم 

ودانشی که تفاوت این دو را بدانم

/ 1 نظر / 45 بازدید
raha

و بینشی ده تا متوقع نباشم که دنیا و مردم ان مطابق میل من رفتار کنند... امین