از: من ؛ به : او

به آقای مهربانی ها

سلام ، حالتان خوب است؟ حتمن الان با خود می خندید و می گویید: باید خوب باشم؟

ناراحت می شوید اگر بگویم نمی شناسمتان؟ خب نمی شناسمتان

آقا جان این روزها تجربه ای داشتم که خرابی حالتان را درک کردم .شاید با تمام وجودم ...

می شوی مسئول چند نفر و به قولی رهبرشان.. تمام تلاشت را می کنی ، با تمام وجود کار می کنی و کار می کنی و کار می کنی صرفن برای آن ها و برای حال خوششان. کارهایی حتی می کنی ;i از حیطه ی مسئولیت هایت نیز خارج است . فقط چون فکر می کنی آن ها نیز از خودت هستند و تفاوتی بین آن ها و خودت نمی بینی ... تمام این کارها را می کنی و بعد، آن ها از روی نفهمی و درک کمشان از کارهایت فکرهای دیگری می کنند ، متهمت می کنند ، خوبیت را به حساب بدیت و فداکاری هایت را به حساب های دیگری می گذارند . حالا این تجربه ی من در مقابل آن چه شما با آن روبه رویید و آن را تحمل می کنید نمی دانم تا چه اندازه کوچک است همان طور که نمی دانم "صفر" در مقابل "بی نهایت" تا چه اندازه کوچک است. از معلم ریاضیمان هم پرسیدم او هم گفت نمی دانم هیچ ریاضی دانی نمی داند ، می گویند " مبهم " است.

حال من هم در مقابل حال شما مبهم است .

می دانم جدتان هم چنین حالاتی را دیده بود و از دست این چنین مردمانی سر در چاه می کرد و می گریست . آقای من شما سر در کدامین چاه می کنید؟ شما از دست "من" ها چه گریه ها می کنید؟

چند مدتی ست که با خود فکر می کنم که دیگر وقت آمدنتان است . مگر کسی دیگری غیر از شما می تواند این جهان در هم و برهم را جمع کند؟ مگر جز شما کس دیگری قرار است منجی آدم ها شود؟ خب الان وقت آمدن منجی نیست؟

آه ....می دانم ... منتظر پیروانتان هستید .... آن ها نمی گذارند بیایید؟؟ ما نمی گذاریم بیاید؟ اما خب دل به چه کسانی بسته اید؟ منتظر چه کسانی هستید ؟ کسانی مثل من؟ کسانی که خود را منتظر می نامند و ........

آقا جان نمی دانی که : واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند؟

حتمن می دانی.... خب پس چرا منتظر ما هستی؟ هزار سال گذشت .. هزار سال و بدتر شد که بهتر نشد.... آقا جان خودت باید بیایی... فقط خودت... باورش سخت است ولی آری 313 نفر توقع زیادیست از این دنیای نمی دانم چند میلیاردی... همه ی این چند میلیارد تنهایند و انگاری شما هم.

آقا جان نمی شود بیایی بدون 313 نفر؟

آقا بیا ... بیا.......

/ 1 نظر / 23 بازدید
raha

این روزا بیشتر از همیشه صدایتان میکنم...مولای من وقتی به شما و دینتان توهین میکنند و نمیتوانم جوابشان را بدهم از ته ته دلم ارزو میکنم بیایی ان لحظه دلم نمیخواهد روز ظهورتان جمعه باشد..میخواهم امروز بیایی مگر وسط هفته چه عیبی داشت؟؟؟؟ خدایا قسمت میدهم به فاطمه و همسرش و پدرش و فرزندانش و سر وجودش برسان فرج مولایمان را یار مظلومان کی میرسی از راه؟؟ العجل العجل یا حجه الله