/ 2 نظر / 15 بازدید
آرزو

هیچوقت درهای بسته همیشه بسته نمیمانند.بالاخره روزی باز میشوند چه به دست خودمان چه با یاری خداوند

...

خدای من و یوسف یکست ولی من کجا و یوسف کجا...